سلطان سکه و همدستش اعدام شدند ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۰